0

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE ze strony internetowej Bytomskiego Centrum Kultury w Bytomiu, Plac Karin Stanek 1 www.becek.pl

§1 - Sprzedaż on-line
 • Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Bytomskie Centrum Kultury, 41-902 Bytom, Plac Karin Stanek 1
 • Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Użytkownikiem, a Bytomskim Centrum Kultury zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
  • a) złożenia przez Użytkownika zamówienia on-line,
  • b) uiszczenia przez Użytkownika zapłaty elektronicznym przelewem bankowym on-line (eprzelewem),
  • c) otrzymania przez Użytkownika od Bytomskiego Centrum Kultury potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.
 • Dokonując zakupu biletów w systemie on-line, Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 • Sprzedaż biletów w systemie on-line kończy się o godzinie 23:59 w przeddzień terminu danego spektaklu.
 • Przy każdorazowym logowaniu w systemie on-line można kupić do 10 biletów.
 • Ceny biletów oferowanych przez Bytomskie Centrum Kultury zawierają podatek VAT.
 • Przy zakupie biletów on-line płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (eprzelewu).
 • Płatności za bilety obsługuje spółka „BRACHIA” Spółka Jawna z siedzibą w Swarzędzu, os. Czwartaków 20/32, przy pomocy portalu internetowego www.transferuj.pl. Bytomskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
 • Bilety pozostają własnością Bytomskiego Centrum Kultury do czasu odnotowania przez Bytomskie Centrum Kultury potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika.
 • Odbiór biletów zakupionych on-line: po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma Bilet w formie listu e-mail, na adres e-mail podany w procesie zamówienia zostanie wysłana wiadomość e-mail.
 • Realizacja biletu następuje poprzez okazanie bileterowi wpuszczającemu widzów do sal wydruku.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany.

§2 - Ochrona danych
 • Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Bytomskie Centrum Kultury danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
 • Wszystkie dane podane przez Użytkownika są automatycznie szyfrowane przed transmisją do Bytomskiego Centrum Kultury bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.
 • Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez Bytomskie Centrum Kultury w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
 • Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.

§3 - Zwrot biletów
 • W przypadku nieodbycia się spektaklu z przyczyn leżących po stronie Bytomskiego Centrum Kultury, Bytomskie Centrum Kultury zwraca pieniądze za bilety w kasie najpóźniej w dniu wydarzenia, którego dotyczył bilet.
 • Zwroty biletów, w przypadku rezygnacji Użytkownika, mogą nastąpić w kasie Bytomskiego Centrum Kultury, najpóźniej w dniu wydarzenia, którego dotyczy bilet, przed jego rozpoczęciem. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia zwrotu Biletu także w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres, z którego otrzymał bilety z adresu wskazanego w zamówieniu, w której należy:
  • a) wpisać jako tytuł wiadomości: „zwrot biletu"
  • b) zamieścić jako załącznik potwierdzenie dokonania płatności oraz Bilety otrzymane w formacie PDF.
  • c) opisać przyczynę zwrotu.

§4 - Postanowienia końcowe
 • Bytomskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety. Bytomskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie Bytomskiego Centrum Kultury oraz na stronie internetowej www.becek.pl.
Kalendarz imprez
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
z
w
i
ń
 


Projekty BECEKU


 Gmina Bytom

 

 


Partnerzy
 

Ostatnie zdjęcie